atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

İşletme Geliştirme Programı

ABİGEM İşletme geliştirme çalışması sonucunda beklenen çıktılar, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • İşletmelerin piyasayı daha iyi analiz ederek stratejik planlarını hazırlaması
  • Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi
  • Misyon ve vizyonların oluşturulması
  • Organizasyon şeması ve süreçlerin tanımlanması
  • Hedef pazarların belirlenmesi ve hedef müşterilerin tanımlanması
  • Satış tahmini oluşturulması
  • Pazarlama planı oluşturulması
  • Dış ticarete ilişkin Pazar ve müşteri bulma yöntemlerinin bilinmesi
  • İş akış şemalarının oluşturulması
  • Ürün kartlarının oluşturulması ve üretim maliyetinin belirlenmesi