atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Proje Koordinasyon ve Araştırma Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

 1. Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları vs. tarafından açılan proje teklif çağrılarının takibi, Proje Yazımı ve yürütülmesi.
 2. Araştırma Raporları hazırlamak (İlgili makamlara sunulmak üzere; İlin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizmi ile ilgili tespit edilen sorunların raporlanması ve ülke, sektör raporlarının hazırlanması)
 3. Yıllık Ekonomik Rapor Hazırlanması
 4. Eğitim, Seminerler vb. organizasyonu yapmak.
 5. Kurumlar Arası Yazışmalar
 6. Başkanın katıldığı toplantılar için yerel-genel ekonomik, sosyal gelişmeler ve projeler ile ilgili olarak konuşma metinlerini hazırlayacak olan Özel Kalem Müdürlüğü’ne destek olmak.
 7. Proje Koordinasyon ve Araştırma Bölümündeki işlemlerin takibini yapmak.
 8. Odamızda ‘Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’ (YÜCİTA) faaliyetlerini, koordinasyonu ve temsilciliğini yürütmek.
 9. Antakya Künefesi ve diğer Coğrafi İşaretli Ürünlerin Mahreç İşareti Kullandırma Belge İşlemlerini yapmak.
 10. Yöresel ürünlerimizin korunması için Coğrafi İşaretler sisteminin kurulması, yöresel ürünlere değer kazandırılması amacıyla Odamız adına Coğrafi İşaret tescilleri yapılması çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve takip etmek.
 11. Yöresel Ürünlerimizin Coğrafi İşaretler almalarını sağlamak, Coğrafi İşaretli seçilmiş ürünlerimizin AB tescil işlemlerini yürütmek ve organize etmek. Konu ile İlgili daha önce yapılan protokolleri takip etmek, gereğini ifa etmek.
 12. Meclis toplantılarının deşifre edilerek yazılı hale getirilmesi, meclis gündeminin üyelere mail atılması, meclis tutanağının hazırlanması.
 13. İngilizce tercüme yapmak, yabancı dil çeviri faaliyetlerinde bulunmak.
 14. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek
ECEM GAYE YEŞİL
ECEM GAYE YEŞİL
PROJE KOORDİNASYON VE ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
+90 (326) 216-5800 (131)
+90 (326) 216-2405
MUSTAFA AÇIKGÖZ
MUSTAFA AÇIKGÖZ
PROJE KOORDİNASYON VE ARAŞTIRMA MEMURU
+90 (326) 216-5800 (129)
+90 (326) 216-2405