atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sanayi, Ticaret ve Kalite Yönetim Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

Sanayi Birimi İşlemleri

 1. Kapasite Raporlarının taleplerini inceleyip, kabul etmek. Kapasite Raporu ile ilgili ekspertizde bulunmak, raporunu hazırlamak ve konusu ile ilgili kapasite raporlarına eksper olarak imza atmak. Odamız tarafından düzenlenen ve TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarının bir nüshasını ve ilgili evraklarını dosyalamak. Kapasite kriterleri ile ilgili düzenleme ve değişiklikleri takip etmek.
 2. Ekspertiz Raporları taleplerini kabul etmek ve hazırlamak.
 3. Kamu İhale Kanunu kapsamında istenen “Yerli Malı Belgesi”ni düzenlemek.
 4. Fire ve Randıman Oranları ile ilgili taleplere yönelik araştırmalar yapmak, bu konudaki taleplere cevap vermek.
 5. Fiili Tüketim ve Fiili Üretim Belge taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak.
 6. İş Makinelerinin tescil işlemlerini yapmak, dosyalarını saklamak, İş makinelerinin kayıtlarının tutulması işlerini yapmak ve bu kayıtlarla ilgili İl Sivil Savunma Müdürlüğü’ne ve Milli Savunma Bakanlığı Daire Başkanlığına bilgi vermek.
 7. İmalat Yeterlilik Belgesi taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak.
 8. İmalatçı belgesi düzenlemek.

Oda Akreditasyon İşlemleri

 1. Oda Akreditasyon Sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 2. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sistemindeki tüm dokümanları muhafaza etmek.
 • Tepe yönetime, geliştirme ihtiyaçları dahil, kalite yönetim sisteminin performansını rapor etmek.
 • İç tetkiklerin koordinasyonunu sağlamak.
 • Personele yönelik yapılacak eğitimleri belirlemek ve personelin eğitim kayıtlarını tutmak.
 • Oda birimleriyle ortak çalışarak servis performansında iyileştirme yapmak.
 • Oda birimlerinin tümünde üye beklentileri ve üye memnuniyeti bilincini oluşturmak.
 • Oda Personeli önerilerinin değerlendirilerek yönetime sunulmasını sağlamak.
 • Hedeflerin gerçekleşmesinde aktif rol alarak, performansların düzeltilmesine yardımcı olmak.
 • Yıl sonlarında Kalite Hedeflerinin gerçekleşme oranlarını istatistiki olarak raporlamak.

İç ve Dış Ticaret Birimi İşlemleri

 1. Sınır Ticareti Sekreteryası görevini yapmak.
 2. İhracat işlemleri için düzenlenen Menşe Şahadetnamesi, Form A, EURO 1 Dolaşım Sertifikası, ATR Dolaşım Belgelerini ve ihracat faturalarını inceleyip onaylamak.
 3. Tasdik edilen evraklardan 1’er suretini alarak muhafaza etmek ve dosyalama işlemlerini yapmak.
 4. İhracat faturaları ve menşe bilgilerini Dış Ticaret Programına işlemek ve bununla ilgili veri tabanı oluşturmak.
 5. EURO 1 Dolaşım Sertifikasının gümrükten onaylanarak dönen suretlerini çakıştırmak ve dosyalamak.
 6. Tasdik edilen menşelerle ilgili olarak, gerekli hallerde, gümrükle yazışmaları yapmak.
 7. İhracatla ilgili mevzuatı takip etmek.
 8. İhracat ile ilgili dış ticaret anlaşma metinlerini, vekaletnameleri tasdik etmek.
 9. İhracatta kullanılan menşe satışını bilgisayar ortamında gerçekleştirmek.
 10. Oda’ya gelen rayiç fiyat taleplerini araştırmak ve ilgili yazışmaları yapmak.
 11. Günlük döviz kurlarını almak, dış ticaret programına aktarmak.
 12. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındaki işlemlerini yapmak.
 13. Sigortacılık ve birimiyle ilgili mevzuat takibini yapmak,
 14. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) –Çek Sorgulama ve E-Rapor hizmet işlemleri,
 15. Üye kimlik kartı hazırlanması,
 16. Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

Diğer İş ve İşlemler

 1. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.
 2. Genel Sekreter tarafında verilen görevleri yerine getirmek.
İBRAHİM EMİNOĞLU
İBRAHİM EMİNOĞLU
İÇ VE DIŞ TİCARET MEMURU
+90 (326) 216-5800 (137)
+90 (326) 216-2405
TEVFİK YAVRUM
TEVFİK YAVRUM
İÇ VE DIŞ TİCARET MEMURU
+90 (326) 216-5800 (136)
+90 (326) 216-2405