atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Ticaret Sicil Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

 1. Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre ticaret sicil işlemlerini; tescil, tadil ve terkin işlemlerini yapmak ve evraklarını ilgili dosyalarında muhafaza etmek.
 2. Ticaret Sicil Esas Defterine yapılan değişiklikleri işlemek.
 3. İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalara ait bilgi verilmesi durumunda sicil dosyasına işlemlerini yapmak.
 4. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerince Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek.
  • Yetki Belgesi
  • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  • Ticaret Sicil Nizamnamesi 111. 120. madde belgeleri
  • Ortaklık Teyit Belgesi
  • İhale Durum Belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi tasdikleri
 5. Tescil işlemlerini takip etmek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde yapılan tescil işlemlerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan işlemlerini yaptırtmak.
 6. Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve odaya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek.
 7. Resmi Kurumların, Ticaret Sicili’nden istediği bilgi taleplerini değerlendirerek, istenilen bilgilerle ilgili yazışmalarını hazırlamak.
 8. Ticaret Sicil Biriminde düzenlenen her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.
 9. Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
BÜLENT BAYRAKÇI
BÜLENT BAYRAKÇI
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ
+90 (326) 216-5800 (149)
+90 (326) 216-2405
OĞUZHAN KANLI
OĞUZHAN KANLI
TİCARET SİCİLİ MÜDÜR YRD.
+90 (326) 216-5800 (147)
+90 (326) 216-2405