• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 8.2809
    • Euro Alış : 10.0657
    • Dolar Satış : 8.3141
    • Euro Satış : 10.1060

TIR SİSTEMİNE GİRİŞ ŞARTLARI

 

1-      10 araç şartı. (C1, C3 ve R2 için geçerli değil)

2-      a) 3.000 -$  nakit teminat

            (Teminat Mektubunun Konusu: “TIR Sistemine kabul teminatı” olmalıdır.

 

AKBANK

BAKANLIKLAR ŞB.

HESAP NO :  00 69 079-2 $ HESABI

İBAN NO    :  TR 88 00 04 60 01 53 00 10 00 06 90 79

3-      TIR sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (617,- TL.nakit, T.İş Bankası Akay şubesi 225-5 no.lu hesap)

4-      3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi. (Birlikten veya TIR Odasından alınacak) 

5-      3 adet noter tasdikli Taahhütname. (Birlikten veya TIR Odasından alınacak) 

6-      3 adet Yetki Belgesi fotokopisi (C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi) 

7-      Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

     a- Tasdikli nüfus kayıt belgesi,  (3 nüsha), 

     b- Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha),

     c- Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha),

Bu maddede belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.

8-      Firma yetkilisince imzalanmış 3 adet İlave Taahhütname ve noter tasdikli imza sirküleri sureti

9-      3 adet Oda Sicil Kayıt Sureti

10-  3 Adet Firma Bilgi Formu (posta kodu mutlaka yazılacak) 

11-  3 adet Sicil Gazetesi fotokopisi

12-  Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için mali tabloları ve sermaye raporu dikkate alınarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

13-  Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri

C2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

 14-  Oda veznesine 650 TL ödeme yapılacak

İlgili firma eksiksiz olarak hazırladığı bu belgeleri bağlı olduğu Ticaret Odasına ibraz ederek, gereğinin yapılabilmesi için müracaat dosyasının Birliğimize gönderilmesini talep eder.

Başvurunun yapıldığı oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırma yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak, hazırlanan rapor, Oda Yönetim Kuruluna sunulur ve onaydan sonra müracaat dosyası bir yazı ekinde  Birliğe intikal ettirilir.

NOT: Başvuru sahibi firma, hazırladığı dosyanın bir fotokopisini, kendisinde muhafaza edecektir.


TIR KARNESİ İŞLEMLERİNDE GEREKLİ EVRAKLARA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGE BAĞLANTILARININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ.

• TIR SİSTEMİNE KABUL TAAHHÜTNAMESİ

• EK TAAHHÜTNAME

• FİRMA BİLGİ FORMU

• KAYIP BEYAN FORMU

• TEMİNAT FORMU


bonus veren casino siteleri
supertotobet megabahis betvole betlike trbet
betebet
bedava bahis
fenomenbet
betist giris marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
betsdot