• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 8.2809
    • Euro Alış : 10.0657
    • Dolar Satış : 8.3141
    • Euro Satış : 10.1060

MOBİLYACILIK VE AYAKKABI SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ


Doğu Akdeniz Kalkınma Doğrudan Faaliyet Mali Destek kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı Proje Eylül 2010 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje süresi 10 ay olup Haziran 2011’de sona ermiştir. Projenin Ortağı Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’dir.

Projenin bütçesi 69.000 TL’dir.

Projenin Amacı: Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren 1000 firma ile görüşülüp, bu firmaların, Markalaşma, İhracat,pazarlama stratejileri ve yatırım destekleri konusunda, araştırma sonuçları sunulup, firmaların bu konularda gelişme göstermeleri için fırsat sağlamaktır.

Proje Sonucunda: Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırma projesi sonucu, ATSO ve HESOB üyesi olan 1000 firma ile görüşüldü.

 

 

Mobilya ve Ayakkabıcılık sektörleri üzerine, proje sonucunda ortaya çıkan veriler ile derin bir analiz çalışması yapılması ve KOBİ’ler konusunda uzman akademisyenlerce tüm kamu ve özel sektörün kullanabileceği, Mobilya ve Ayakkabıcılık sektörleri için bir rapor hazırlandı.

KOBİ’ler konusunda uzman akademisyenlerce hazırlanmış olan rapor, kitap ve CD formatına getirilmesi ve ilgili kurumlara dağıtıldı.Proje sonucu ortaya çıkan veriler, kurulan web sayfasında yayınlandı.

Araştırma sonuçları raporunun sunumu amacıyla, Mobilya ve Ayakkabı sektöründeki tüm firmalar davet edilerek, bir toplantı yapılması ve bu toplantıda kümelenme konusunda uzman tarafından markalaşma, ihracat, pazarlama stratejileri ve yatırım destekleri konusunda ön bilgilendirme yapıldı.

Mobilya ve Ayakkabı sektöründeki firmalar araştırma sonucu, eksikliklerini belirleyip, gelecekteki stratejilerini daha sağlam temeller üzerine kuruldu.

 

KÜMELENME EĞİTİMİ PROJESİ 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı Proje Ekim 2010 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje süresi 2 gün olup sona ermiştir. Projenin Ortağı Hatay Genç İşadamları Derneği’dir.

Projenin bütçesi 9.000 TL’dir. 

Projeyle, Bölgemizde öne çıkan, ihracat değeri olan, rekabet edebilirliği yüksek sektörlere, Teknik destek programı kapsamında eğitimler verilerek, bölgede Kümelenme bilinci oluşturulmuştur.

 

 

ANTAKYA UMUT ÇOCUKLARI PROJESİ 

Doğu Akdeniz Kalkınma Sosyal Kalkınma Mali Destek kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı Proje Mart 2011 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje süresi 10 ay olup Ocak 2012’de sona ermiştir. Projenin Ortakları Antakya Belediyesi, Antakya Emniyet Müdürlüğü’dür.

Projenin bütçesi 45.900 TL’dir.

Amaç: Dezavantajlı  durumda,  yaşları 10-18 arasında olan 50 çocuğun, sosyal hayata katılımlarının özendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilmesi, kent yaşamı ile entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Proje Kapsamında;Okuma Günleri , Kültürel Aktiviteler  (Sinema, Tiyatro vb., Hayvanat Bahçesi Gezisi) yapılmış,  Ağaç Fidanları dikilmiş, Bilgisayar Eğitimleri , Satranç Eğitimleri, Basketbol Eğitimleri Verilmiştir, 

Proje sonunda,Proje kapsamında yapılan faaliyetler ile çocukların toplum ile içe içe girip, kaynaşmaları sağlanıp, insanlara karşı doğru davranış biçimleri geliştirmelerine yardımcı olunmuştur.

Suça karışmış ya da suça meyilli çocuklar ile gerçekleştirilen faaliyetler, çocukları sadece anti sosyal dürtülerden arındırmayarak, aynı zamanda onu anti sosyal davranışa iten kötü çevresel koşullarını ortadan kaldırmak yoluyla, gencin topluma uyumunu sağlamıştır.

 

TASARIMIMI GÜVENİMLE ÜRETİYORUM 

Doğu Akdeniz Kalkınma SODES ( Sosyal Destek Programı)kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı Proje Aralık 2011 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje süresi 10 ay olup Ağustos 2012’de sona ermiştir. Projenin Ortakları Antakya Belediyesi, Hatay Merkez Halk Eğitimi Merkezi Ve ASO Müdürlüğü, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

Projenin bütçesi 75.000 TL’dir.

Projeyle, ellerini kullanabilen ortopedik engelli 40 kişiye, takı tasarımı ve bez bebek yapımı eğitimleri verilerek, engelli kişilerin iş yaşamına hazır hale getirilmeleri ve el becerilerini kullanarak üretim yapmaları amaçlanmıştır.

Kursiyerlerin eğitim verecek eğitmenler, Hatay Merkez Halk Eğitimi Merkezi Ve ASO Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.

Kursiyerlerin ürettikleri hediyelik eşyaları sergileyip satabilecekleri bir mekanın tahsisi konusunda destek olacak proje ortağı kurum Antakya Belediyesi’dir.Mesleki eğitim faaliyetleri içeren eğitimler sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan sertifika verilmiştir.

 

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU PROJESİ 

Projenin amacı: TR63 Bölgesi illerinden Hatay’ın yerel ve bölgesel kalkınmasına katkı sağlamak adına, ihracatta kapasite gelişimini sağlamak ve rekabet edebilirliğini güçlendirmeye yönelik stratejik öneme sahip olan bir envanter çalışması gerçekleştirmektir.

 

Projenin hedef grubu; Hatay İlinde mobilya, ayakkabı, gıda, makine, demir-çelik, oto yan sanayii için filtre imalatı ihracatında büyük veya küçük ölçekte ihracat yapan 200 firmadır.

Projenin Süresi: 3 Ay

 

Projenin Bütçesi: 63.789,40 TL


 

Projeyle;

 

1 açılış ve 1 kapanış olmak üzere 2 tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bölgesel ve ekonomik kalkınma ile ilgili 200 firmada anket ve araştırma çalışması gerçekleştirildi.

Mobilya, ayakkabı, gıda, makine, demir-çelik, oto yan sanayii için filtre imalatı yapan firmaların ihracatta rekabet güçlerinin artırılmasının ve uluslararasılaşmalarının önündeki engeller ve bu alanda yaşanan sorunlar detaylı olarak incelendi. Bu sorunların çözümleri için yol haritaları belirlendi.

Anket yapılan firmalar için 50 adet hedef ülke ve 50 adet potansiyel müşteri belirlendi.

İhracatta karşılaşılan Üretim teknolojisi ve AR-GE faaliyetleri, kalifiye eleman ve yabancı dil sorunu, ürün kalitesi ve fiyat dengesi, rekabet koşullarının iyileştirilmesi konularında çözüm önerileri sunuldu.

Gümrük mevzuatı konusunda dikkat edilecek önceliklerin altı çizildi.

CE İşareti, ISO14000, ISO 9000 Kalite Standartlarının, önemi vurgulandı.

Tanıtım-markalaşma faaliyetlerinin getireceği avantajlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

 

 

ANTAKYA MUTFAK MÜZESİ

  

 

Genel Amaç: Günümüze kadar ulaşmış tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak turizme kazandırmak, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve gastronomik zenginlikleri tanıtmak, bir tarih bilinci geliştirmek ve bunu gelecek kuşaklara aktararak, bölge turizminin altyapısının gelişmesini sağlamaktır.

 

Hedef Grubu: Projemizin hedef grubu, Hatay halkı, Hatay’a gelen yerli – yabancı turist, yemek yazarları, gurmeler, öğrenciler, aşçılardır.

 

Antakya Mutfak Müzesi Oluşturulması Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 

ATSO Evleri I 30.04.2009, ATSO Evleri II ve III ise 21.04.2010 tarihlerinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından satın alınmıştır.

ATSO Evleri Rölöve–Restitüsyon–Restorasyon Projesi kapsamında binaların 1 / 100 ölçekli plan ve kesit çizimleri hazırlanmıştır.

Eski Antakya evlerinin parsel alanı 576m2, kapalı kullanım alanı 385 m2 , 275m2 si avludan oluşmaktadır.

Antakya’nın tanınmış yazar ve düşünce adamlarından Sn. Mehmet TEKİN, Mutfak Müzesi projemize katkı vermek amacıyla, elindeki 382 parçalık yerel mutfak kültürü ile ilgili koleksiyonu Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağışlamıştır. Bağış kapsamında; ATSO tarafından hizmet alınarak, koleksiyonun her bir parçasına, sıra numarası verilerek, fotoğraf çekimi ve ölçü alımı işlemleri gerçekleştirilerek, bir katalog oluşturulmuştur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Turizm Altyapısının geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programın’a yazılan ve hibe almaya hak kazanan  “Antakya Mutfak Müzesi” projemizin sözleşmesi 28 Haziran 2012 yılında imzalanmıştır.

 

 

Projenin toplam bütçesi: 998.528,94 TL olup, DOĞAKA’nın Turizm Altyapısının geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programından geçen projemizle bütçenin , 233.000 TL lik bölümü DOĞAKA’dan, temin edilmişir.

Antakya Müzesi Yapım İşi İhalesi için teknik şartnameler hazırlanarak 11.04.2013 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmıştır. 21 günlük bekleme süresi ardından 03.05.2013 tarihinde ihalemiz yapılmıştır. İhaleye 9 firma teklif vermiştir. İhaleyi kazanan firmayla 03.06.2013 tarihinde bir sözleşme imzalanarak yapım işine başlanmıştır.

Tasarım işlemleri de son hızla devam etmekte olan projemizin,

Lot 1 Balmumu Manken - 9 Adet Lot 2 Kiosk ve yazılımı – 2 Adet Kiosk prodüksiyonu,1 Adet teknik şartnameleri hazırlanarak, 20 Kasım 2014 ihaleye çıkılmıştır. Çıkılan ihale Açık İhale usulü olup, 21 gün bekleme süresi sonucunda, 11.12.2014 tarihinde ihale değerlendirmesi sonucu başarılı olan firmalarla, 17.12.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

İnşaat İşleri: 17.12.2014 tarihinde Sözleşmesi imzalanan 816.139,76 TL bedelli restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, Müze tasarımcıları tarafından, inşaata ek maliyet gerektirecek bir çok revizyon yapılmış olup, tüm bu revizyon bedellerinin  karşılanabilmesi için, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına Yönelik Yönetmelik “ kapsamında Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunulmuştur. 

Kurulacak Müzenin Tescilli Müze olabilmesi için de İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile çalışmalar yapılmaktadır.

Tefrişat İşleri:Sergi ve sergileme planı tasarımı ve çizimi yapıldı. 

Gastronomi ile ilgili literatür ve kaynaklar tarandı.

*Danışma Kurulunca yapılması gereken bilgi, belge ve görseller belirlendi.

Gastronomi Müzesinde kullanılacak 20 adet bilgi panosu hazırlandı.

9 adet silikon manken imalatı tamamlandı. Mankenler ATSO’da muhafaza edilmektedir.

4 kişilik arkeolog ve restoratörlerden oluşan ekiple,  ATSO tarafından verilen tüm eserlerin temizliği, restorasyonu ve koruyucu sürülmesi yapıldı. Bakımı yapılan bu eserler depoda muhafaza edilmektedir.

Müzenin tanıtım yüzü olacak olan logo örnekleri ve müze adının belirlenmesi için çalışmalar yapılıp onayları alınarak logo ve müze adı belirlendi.

Kurumsal Kimlik tasarımı yapılmıştır.

 

 

Proje Kazanımları:Projemizle, Antakya’da tarihsel dokuya, kent kimliğine–tanıtımına–turizmine, tarih–kültür–sanat hayatına ve istihdama yönelik katkı sağlanarak, turizm alt yapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Antakya Mutfak Müzesi kapsamında yapılan araştırmalarla, geçmişin mutfaklarına ışık tutulup, bu kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanarak, kent kimliğine ve turizmine artı değerler sunulacaktır.

 

Antakya Mutfak müzesi çalışmalarının ortaya koyduğu öncü profil ile kent içinde, farklı konularda, Özel Müze kurulması teşvik edilecektir.

 

Mutfak müzesi projesiyle,  Hatay’ın, tüm ilçelerinin, hatta köylerinin tarihi, kültürel ve gastronomik tanıtımı yapılacaktır.

 

Kültür turizmi için önemli olan mutfak müzesi, inanç turizmi, kültür turizmi ya da  “deniz, kum, güneş” turizmi için ilimize gelen turistlerin ziyaret edeceği mekanlardan biri haline gelerek, ilimize gelen turist sayısı artacaktır.

 

Mutfak Müzesi kapsamında düzenlenecek toplantılar ve seminerler ile Antakya’da yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar bilinçlendirilecektir.

 

Kurulacak olan mutfak müzesiyle, Odamız tarafından, Yöresel lezzetlerin tescillenmesi, coğrafi işaretlemeye dahil edilmesi ve sertifikalandırılması faaliyetleri hızlanacaktır.

 

Mutfak müzesi ve müze öncülüğünde yapılacak olan festival, lezzet şenliği, gibi etkinliklerle, Hatay’a gelen turist sayısındaki artış, konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektörlerini de katkı sağlanacaktır.

 

Mutfak Müzesi ile ayrı bir ilgi alanı oluşturan Hatay’daki yerel ürünlerin, üretim ve pazarlaması artarak, o bölge insanına, maddi kazanç sağlayacaktır.

 

BİLGİ EMEĞE DÖNÜŞÜYOR

 

 

Projemizin amacı; bilgisayar kullanmasına engel teşkil etmeyecek bedensel engelli bireylere, fiziksel olarak çok hareket halinde olmadan çalışabilmelerine imkan sağlayan mesleklerden olan Web tasarımcısı, Grafik ve Animasyon konularında mesleki ve teknik eğitimlerini verip, onları yabancı dille (İngilizce) destekleyerek, edindikleri bilgi, beceri ve yeteneklerini çalışma hayatına aktarabilmelerini sağlamak ve nitelikli elemanlar haline getirmektir.

Projemizin bütçesi 151.510 TL’dir.

Projemiz, 12 ay sürmüştür. Eğitimler 2013 Ağustos ayında başlamış 2014 Ocak ayına kadar devam etmiştir. İngilizce, Web Tasarımcısı ve Grafik Animasyon eğitimlerini müteakip Kursiyerlerin işyeri kurabilmeleri için KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir. Eğitimler tamamlandıktan sonra katılan her kursiyere, yapılan kapanış toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmiştir.

 

GELECEK YOLUNDA ENGELSİZ ÜRETİM

 

 

Günümüzde engellilerimiz her ne kadar toplum içerisine dâhil etmeye çalışılıyor olsalar da gerçekleştirilen çalışmalar engellilerin sosyal entegrasyonu konusunda yetersiz kalmaktadır ve engelliler dolaylı olarak ayrıma uğramaktadırlar.

 

Projemiz aracılığıyla engelsiz bireylerle aynı işleri yapabilecek işitme, konuşma engeli bulunan bireylerin “Ahşap CNC Operatörlüğü” ve “Ahşap İşi ve Oymacılık” konularında eğitim almaları sağlanarak kalifiye eleman konusunda mobilyacılık sektörünün desteklenmesi, söz konusu engellere sahip bireylere dikkatlerin çekilerek bu bireylerin iş hayatına dâhil edilmesi ve engellilere karşı toplumsal farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir

 

Projemiz, dezavantajlı olan bireylerin sahip oldukları yeteneklerin farkına varılmasına katkı sağlayacak, bu bireyleri topluma dahil olma konusunda motive edecek ve engellerin istendiği takdirde ortadan kaldırılarak bireylerin engelsiz yaşam olanaklarına kavuşmasını sağlayacaktır.

 

Hedef grubumuz, Hatay’da yaşayan, örgün eğitim gören, doğuştan veya sonradan işitme ve konuşma engeli olan yaşları 15 ve üzerinde 20 gençtir.

 

Proje ortaklarımız, sağlayacağı katılımcılar ve teknik destekle Antakya Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulu, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

 

Projemizin toplam bütçesi 169.800 TL’dir.  


 

Projemizde iki işitme ve konuşma engellilerle iletişim konusunda deneyimli ve ahşap işleri konusunda uzman toplam 8 eğitmen görev alacaktır. Eğitimler toplam 1400 saat (8 Ay) olacak, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilmektedir. Eğitim süresince eğitimlere iştirak edecek kursiyerlere günlük 20 TL ödenmektedir. Ayrıca eğitimi tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.

 

Projemizde başarılı 3 kursiyer kurumumuz tarafından yürütülen “Antakya’da Mobilyacılığı Geliştirme Projesi” kapsamında kurulacak Mobilya Üretimi Ortak Kullanım Merkezi’nde, 3 kursiyer de mobilya üreticisi firmalarda aracılığımızla istihdam edilecektir.

 

ANTAKYA’DA AYAKKABICILIK SEKTÖRÜNE SAYACI YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteği ve Japonya Hükümetinden sağlanan finansal kaynak ile toplam bütçesi 750.000 TL olan bu proje ile 20’si Suriyeli, 20’si Türk olmak üzere toplam 40 kursiyere Erol Bilecik Endüstri Meslek Lisesinde Eylül 2017 ‘de başlayıp 6 ay süren teorik, pratik ve işbaşı eğitimi verilmiştir.

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Ayakkabıcılar Odası ile işbirliği çerçevesinde yürüttüğümüz bu projemizde kursun sonunda 25 kişi çeşitli firmalarda  Sayacı olarak istihdam edilmişlerdir.

Eğitimin sonunda UNDP ile yaptığımız sözleşme gereği piyasa değeri 104.000 $ olan Bilgisayarlı CNC Deri Kesim Makinesi Odamıza ilerde kuracağımız Mesleki Eğitim Merkezi atölyesinde kullanılmak üzere hibe edilmiştir.

 

 

“HATAY’IN LEZZETLERİ BİZİMLE YÜKSELİYOR” PROJESİ

Projenin Hedefi :

Yaşları 20-47 yaş arası T.C Vatandaşı, en az ilköğretim okulu mezunu mesleki donanımı olmayan, işsiz 50 bayandır.

Projenin Amacı:

Hatay genelinde mevcut ve hızla gelişmekte olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi suretiyle il genelinde gastronomi turizminin hizmet kalitesini arttırmaktır.

Projemizin ortakları :

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Süresi 12 Ay

Bütçe; 267.634,00 TL’dir.

 

Genel Bilgiler:

 

Projemiz 30.11.2017 tarihinde başlamıştır.

Ocak Ayının ilk haftası billboard ve radyo reklamlarıyla kursiyer kayıtlarına başlanarak, kayıtlar 05.02.2018 tarihine kadar devam etmiştir. 08.02.2018 tarihinde proje ortağımız Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitmenlerimiz kayıtlı tüm kursiyerle mülakat yaparak, 50 kişilik hedef grubumuzu seçmişlerdir.

Projede ihtiyaç duyulan tüm demirbaş ve temrinlik malzemeler, yapılan ihalelerle satın alınmıştır.

24.03.2018 tarihinde proje ortağımız Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 25’er  kişilik 2 adet endüstriyel mutfağında başlayan 450 saatlik “Aşçı Yardımcılığı” eğitimleri,  7 ay sürmüştür. Eğitimler cumartesi ve Pazar günleri yapılmıştır. Eğitimler 20.10.2018 tarihinde sona ermiştir.


 bonus veren casino siteleri
supertotobet megabahis betvole betlike trbet
betebet
bedava bahis
fenomenbet
betist giris marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
betsdot