• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 4.8323
    • Euro Alış : 5.6559
    • Dolar Satış : 4.8516
    • Euro Satış : 5.6786

1-      TIR Sözleşmesi Talimatı içerisinde; TIR Sistemi ile ilgili başvuruları kabul etmek, gerekli incelemeleri yapmak, başvuru dosyasını Genel Sekreterliğe sunmak.

2-      TIR Sistemi ile ilgili mevzuat takibini yapmak ve değişiklikleri firmalara duyurmak.

3-      TIR Karnelerinin; stoklama işlemlerinin takibini yapmak.

4-      Gün sonunda satılan karne adedi ile muhasebede makbuz kesilen TIR Karnesi adedi arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını tespit etmek için; rapor almak, raporu kontrol edip, imzalamak.

5-      TIR Karne kayıp, çalıntı ve alıkonma işlemlerini yapmak.

6-      TOBB’den gelen, firmalara duyurulması gereken yazıların Oda Web Sayfasında duyurulmasını sağlamak. Ayrıca yazıları çoğaltıp, firmalara elden vererek duyurmak.

7-      Firmaların C2 Yetki Belgelerini kontrol edip, geçerlilik süresi bitenlerin yeni belgelerini firmalardan isteyip, dosyalarına eklemek.

8-      Onay Belgeleri satışını yapmak.

9-      TIR Karne taleplerini yapmak.

10-   TOBB ve Tır Karneleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. Bu yazışmaları TIR Programı üzerinde kayda almak.

11-   TIR Servisindeki  evrak kaydını tutmak.

12-   TIR Karne İşlemleri Bölümünde yapılan işlemlerin takibini yapmak.

13-   KDV iadesi için firmalar tarafından iade edilen karneleri tasdik edip arşivlemek.

14-   Gümrük Baş Müdürlükleri tarafından gönderilen; Onay Belgelerini firma dosyalarına yerleştirmek, geçerlilik süreleri biten Onay Belgelerini dosyadan çıkartmak.

15-   Fiziki kontrolden geçen TIR Karnelerinin bilgisayar ortamında boşaltma verilerini kontrol (check) etmek.

16-   TIR Karne kayıp, çalıntı ve alıkonma işlemlerini yapmak.

17-   Check işlemi yapılan Tır Karnelerini paketleyerek TOBB’a göndermek.

18-   Rusya’ya yapılan taşımalarla ilgili olarak TOBB ile yazışma yapmak.

19-   Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

20-   Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

Görevli Personel


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Işık TINAŞ  TIR Karne İşlemleri Müdürü itinas@antakyatso.org.tr  130
Nükhet KARABACAK TIR Karne İşlemleri Şefi nkarabacak@antakyatso.org.tr  122
Melda ASLANYÜREK TIR Karne İşlemleri Memuru  meldaordek@antakyatso.org.tr 153