• DÖVİZ KURLARI
  • Dolar Alış : 5.2564
  • Euro Alış : 5.9293
  • Dolar Satış : 5.2775
  • Euro Satış : 5.9531

 

KALİTE POLİTİKASI

 

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı, dinamik ve değişime açık bir ortam yaratarak;

• Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak,

• Antakya’nın ve bölge ekonomisinin dünyadaki sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üyelerle birlikte sürekli gelişimini sağlamak,

ana hedefimiz ve kalite politikamızdır.

Bölgenin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesinde Öncü Bir Kuruluş Olarak Yükselmek, Yükseltmek Ve İleri Gitmektir.

 

 

KURUMSAL HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

Amaç: Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin ve dayanışmayı sağlayacak şekilde bir haberleşme ve iletişim ağı kurmaktır.

 

Politika Esasları:

 1. Üyelerimize çağın gereği hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşmak üzere hizmet sunmak.
 2. Üyelerimize amaçlarımız doğrultusunda her türlü doğru ve tarafsız haberi en etkin iletişim araçlarını kullanarak yayınlamak.
 3. Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek.
 4. Oda ile ilgili çıkan tüm haberleri takip etmek.
 5. Gerekli durumlarda üyelerimize ve ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapmak.
 6. Amaçlarımız doğrultusunda basın ve yayın yoluyla gündem belirlemek, kamuoyu oluşturmak. Bunun sağlanması için her dönemde yazılı, görsel ve interaktif basın ile sıkı bir ilişki içerisinde olmak.
 7. Çeşitli yazılı ve görsel yayınlar, dokümanlar hazırlayarak kamuoyunun bilgisine ve kullanımına sunmaktır.

 

Üyelere Erişim ve Duyuru

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine erişim aşağıdaki iletişim kanalları ile yapılmaktadır.

 1. Tüm üyelerin e-posta ve web site adresleri,
 2. Tüm üyelerin sabit ve GSM telefon numaraları,
 3. Faks numaraları ve
 4. Posta adresleri.

Odamız faaliyetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yerel, bölgesel ve ulusal yazılı ve görsel medyada duyurulmaktadır. Ayrıca televizyon, radyo programları ve basın bültenleri ile faaliyetlerini kamuoyuna aktarmaktadır. Afiş, broşür gibi yayınlar Oda ilan panosunda ve Web sayfasında etkinlik süresince duyurulmaktadır.

 

 

İletişim ve Web Sitesi

www.antakyatso.org.tr sitesi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmi web sitesidir.

Web sitesinde yer alan yayınlar :

 1. Basın bültenleri, e-posta, cep mesaj sistemiyle eş zamanlı ve bütünleşik olarak yürütülmektedir.
 2. Web sitesinde; Hatay ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odasını tanıtıcı bilgiler, haberler, duyurular, Oda üyelerine sunulan hizmetler, Oda tescil işlemleri, Odamızca düzenlenen belgeler, iş teklifleri, fuarlar, Oda üyelerinin sektörlere göre aranması, iletişim bilgileri ve üyelerin ticari yaşamlarında kullanacağı yararlı bilgiler yer alır.

Etkinliğin hitap ettiği Üyeler ve diğer harici kurum/kuruluşlar yazılı duyuru gönderilmesi, web sitesi, telefon, sms,  e-mail, İlan panoları, gazete ilanları ve benzeri yöntemlerle haberdar edilir. Ayrıca; yapılan duyuru sonuçları izlenerek ulaşılamayan mail adresleri ve telefon numaralarını güncelleme gibi düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanır.

 

Kurumlar Arası İlişkiler

Yasal mevzuatlar çerçevesinde KOSGEB, İŞ-KUR, TSE, Hatay Valiliği, DEİK ve DOĞAKA gibi kamu kurumları ile TOBB tarafından odamıza yönlendirilen işler ana hatlarıyla Prosedürlerin Amaç ve Kapsam bölümünde sayılan işler, İlgili Dokümanlar ve Referanslar bölümünde yer alan talimatlar ve kurumlar arası yapılan protokoller ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

 

Yayınlar

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası politikalarını duyurmak ve faaliyetlerini yaymak için kurumsal web sitesini kullanır. Antakya ve bölgemizin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran yayın politikası izlenir. Oda faaliyet raporu yıl bitiminde çıkarılır. Oda Meclis toplantılarında açıklanır. Manyetik ortamda arşivlenerek saklanır ve www.antakyatso.org.tr adlı internet sitemizde yayımlanır.


 

MALİ POLİTİKAMIZ


Üyelerimizin sürekli gelişimini sağlamak üzere belirlenmiş stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmek, öngörülen yatırım ve işlerin yürütülüp, sürdürülebilirliğini sağlayacak finansman seviyesine ulaşmaktır.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Etkin ve kaliteli hizmet anlayışı ile üye memnuniyetini sağlamaya yönelik; işin gerektirdiği nitelikte, sayıda ve İşe Alım Yönetmeliğine uygun personel istihdam etmek, mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlayacak eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlamak, personel öneri ve görüşlerini dikkate alarak katılımcı bir yönetim anlayışı sürdürmek, personelin hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa, iş kanunlarına uymak ve motivasyon gücünü artırmak için ödüllendirme yapmaktır.


BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ


Teknolojik yenilikleri takip ederek, gizlilik ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, donanım ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek, güvenilir bilgileri hızlı şekilde üyelerinin hizmetine sunmaktır.