ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
  • DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.9902
    • Euro Alış : 6.8219
    • Dolar Satış : 6.0142
    • Euro Satış : 6.8493





1-      Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Tasfiye,Terkin İşlemlerini yapmak.

2-      Değişiklikleri yapılan Üye bilgilerinin elektronik ortamda güncelleştirmesini yapmak.

3-      Gelen ve Giden Evrak kaydını tutmak, dosyalamak ve dağıtımını yapmak.

4-      Odaya gelen her türlü posta ve kargonun kabulü ve dağıtımını yapmak.

5-      Oda Sicili ile ilgili istenilen belge taleplerini değerlendirerek, cevap vermek.

•Oda Kayıt Sureti

•Faaliyet Belgesi

•İhale Durum Belgesi (İflas Durumu Belgesi)

•Yerli İstekli Belgesi

•Ortaklık Teyit Belgesi

•Mücbir Sebep Belgesi

•Vize Talep Belgesi

•Yabancı İş Adamı Davet Yazısı

•BAĞ-KUR Evrak İşlemleri

•Ustalık, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi Onay İşlemleri

•Eş Tayini Belgeleri

6-      Kurumlar Arası Yazışmalar

7-      Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

8-      Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 

Görevli Personel


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Eda SELÇUK TETİK  Oda Sicil Şefi   etetik@antakyatso.org.tr   128
Nazan BALCI  Oda Sicil Memuru   nbalci@antakyatso.org.tr  126 
Nermin TEMİZ Oda Sicil Destek Hizmetleri Memuru 135