• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.9111
    • Euro Alış : 6.5539
    • Dolar Satış : 5.9348
    • Euro Satış : 6.5802

1-      Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Tasfiye,Terkin İşlemlerini yapmak.

2-      Değişiklikleri yapılan Üye bilgilerinin elektronik ortamda güncelleştirmesini yapmak.

3-      Gelen ve Giden Evrak kaydını tutmak, dosyalamak ve dağıtımını yapmak.

4-      Odaya gelen her türlü posta ve kargonun kabulü ve dağıtımını yapmak.

5-      Oda Sicili ile ilgili istenilen belge taleplerini değerlendirerek, cevap vermek.

•Oda Kayıt Sureti

•Faaliyet Belgesi

•İhale Durum Belgesi (İflas Durumu Belgesi)

•Yerli İstekli Belgesi

•Ortaklık Teyit Belgesi

•Mücbir Sebep Belgesi

•Vize Talep Belgesi

•Yabancı İş Adamı Davet Yazısı

•BAĞ-KUR Evrak İşlemleri

•Ustalık, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi Onay İşlemleri

•Eş Tayini Belgeleri

6-      Kurumlar Arası Yazışmalar

7-      Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

8-      Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 

Görevli Personel


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Rasim Erdal ALYANAK Oda Muamelat Müdürü

ralyanak@antakyatso.org.tr

 147
Eda SELÇUK TETİK  Oda Sicil Şefi  etetik@antakyatso.org.tr   128
Nazan BALCI  Oda Sicil Memuru  nbalci@antakyatso.org.tr  126 
Nermin TEMİZ Oda Sicil Memuru

nermintemiz@antakyatso.org.tr

135
 

Bilgi İşlem

 

1-      Oda üye veri tabanını oluşturmak, Oda üyelerinin adres, telefon, faks ve e-mail bilgilerini temin etmek.

2-      Oda üye veri tabanını 3 aylık periyotlarda güncellemek, adres, telefon ve e-mail adreslerini güncel tutmak.

3-      Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak ve teknik denetimini yapmak.

4-      Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak.

5-      Personele bilgisayar konusunda teknik destek vermek.

6-      Genel Sekretere bağlı olarak Oda bilgisayar satın alma işlemlerini yürütmek ve satın alınan ürünlerin kontrolünü yapmak.

7-      Bakımı yapılacak ürünlerin (fotokopi, faks, telefon, bilgisayarlar, vs.) kim tarafından, ne kadar sürede bakımı yapılacağına dair tablo oluşturmak ve bakım sözleşmelerini takip etmek.

8-      Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu kararlarının dijital ortamda arşivlenmesini ve yedeklemesini yapmak.

9-      Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi Tablosunu oluşturmak ve uygulamak.

10-   Oda web sayfasının teknik takibi ve desteğini sağlamak.

11-   Server yedeklemesini günlük olarak yapmak.

Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

Görevli Personeller


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi  Dahili
Rasim Erdal ALYANAK  Bilgi İşlem   ralyanak@antakyatso.org.tr  147