ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
  • DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 7.5292
    • Euro Alış : 8.9232
    • Dolar Satış : 7.5593
    • Euro Satış : 8.9590Yeni Tır Sistemi’nin Firmalarımıza Tanıtımı Yapıldı

Türk Taşıma Sektörü için TIR Sözleşmesi kapsamında uluslararası taşımacılık alanında sektörümüzün maliyetlerini azaltmak ve rekabetçiliğini artırmak anlayışı ile hizmetler geliştirmektedir.

Geliştirilmekte olan yeni sistemler aracılığı ile maliyetlerin asgari seviyeye çekilmesine TIR sisteminin elektronikleşmesi ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yöntemlerinin çeşitlendirilerek, kullanılan kağıt sisteminin maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte sürdürülebilir bir transit sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda (IRU) ile eşgüdümle yürütülen çalışmalar neticesinde, geniş kapsamlı bir projenin ilk aşaması olarak rekabetçi fiyat belirlenmesi konusunda mutabakata varılarak, yeni bir TIR Karnesi modeli geliştirilmiş ve taşımacılarımızın kullanımına sunulmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde , Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarla TIR Karnesi (TUR-AB6TIR 6 yapraklı) son kullanıcı maliyeti azaltılmıştır. TUR-AB6TIR Karneleri 2020 yılı Ocak ayı ilk yarısı içerisinde Odamız üyesi firmaların kullanımına sunulmuştur.

Bu proje başta olmak üzere hizmet anlayışı değişikliğiyle saha çalışmaları başlatılması, sorun ve çözüm önerilerinin dinlenerek geri bildirimlerin düzenli olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne aktarılması nedeniyle TOBB’den Ersin Yaşar Çakmak ve Selcan Balantekin, Odamız Lojistik Müdürü Işık Tınaş ile birlikte aşağıda isimleri belirtilen Oda üyelerimize ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Fidanlı Ltd. Şti., Gülsan Ltd. Şti., Günsaldı Ltd. Şti., Huzurlu Ltd. Şti., Koray Ltd. Şti., Önder Ltd. Şti., Özkara Ltd. Şti., Özkuş Ltd.Şti., Özyoğun Ltd. Şti., Pancar Ltd. Şti., Platform Ltd. Şti., Sert Ltd. Şti., Simay Ltd. Şti., Sümbül-Smb Ltd. Şti., Uzunbağ Ltd. Şti.

Ziyaretlerin ardından, TOBB ve Tır Karne Servisimiz tarafından TIR sisteminin elektronikleşmesi çalışmaları kapsamında,  Türkiye-İran ve İran-Türkiye taşıması yapan firmalarımız olan Elifcan Ltd. Şti., Hasbayrak Ltd. Şti., Yunus Emre Ltd. Şti., Enveroğlu Ltd. Şti., Gençerler Ltd. Şti. ve Nasifoğlu Ltd. Şti. firmalarımızın katılımı ile E-Karne sistemi anlatılmış, pilot çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.