ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
  • DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 6.9324
    • Euro Alış : 8.1424
    • Dolar Satış : 6.9602
    • Euro Satış : 8.1751Odamız İnşaat Meslek Komitelerinden Ortak Basın Toplantısı

 

BASIN BÜLTENİ

                                                                                                         

2018 yılının Ağustos ayından itibaren ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik dalgalanmalar nedeni ile ihale alan birçok firma, zaten kar oranları düşük ihalelerde bu dalgalanmalar sebebiyle büyük ekonomik sarsıntılar yaşamıştır.

Bu durumu gören ilgili bakanlıklar yüklenicilerin mağduriyetini gidermek amacı olarak düşünülen Tasfiye Kararnamesini 18/01/2019 tarihinde çıkartarak inşaat sektöründeki bu sıkıntının giderilmesi amaçlanmıştır.

Ancak yüklenici firmaların bekledikleri Tasfiye kararnamesi kapsamındaki olumlu gelişmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı strateji daire başkanlığının verdiği olumsuz görüşler bu durumu tam aksine bir karar niteliğindedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Daire başkanlığı; hangi kriter ve esaslara göre değerlendirme yaparak olumsuz görüş bildirmektedir. Bu husus açık ve net bir ifade ile belirtilmemiştir. Kanun çıkaran ve kanun yapıcılar, almış oldukları kararlar bir biriyle örtüşmeyerek alınan tüm Tasfiye taleplerini reddetmiştir.

Devletimizin çıkarmış olduğu Tasfiye Kararnamesi neden çıkarılmış ve neden bu kanun şu anda yüklenicilerin aleyhine bir noktaya gitmiş olduğunu anlamak ve anlatmakta güçlük çekmekteyiz.

Torba kanun içerisinde çıkarılan Tasfiye kanunu, bugünkü uygulaması ile; zaten var olan 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunundaki Tasfiye maddeleri hükümlerinin uygulanmasına mecbur edilmiştir.

Yüklenici firmalarımıza ihtar çekilmeksizin ve mehil verilmeksizin sözleşmelerinde fesih işlemleri yapılmaktadır. Bu durum 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu ile de çelişki yaratmaktadır.

Ocak ayında çıkarılan tasfiye kararnamesi bilemediğimiz, anlaşılmayan sebeplerle 5-6 ay geciktirilmiş, bu süre zarfında yükleniciler ekip ve ekipmanlarını dağıtmıştır.

Tasfiye talepleri reddedilen ve tekrar işe devam ettirilmek istenen, işleri feshedilen 70.000 civarında kamu müteahhiti iflas etme riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Konu ile ilgili olarak; Tasfiye talep eden sektör temsilcilerimiz bu hakkın tekrar sağlanması ya da imalat girdilerindeki bu beklenmeyen fiyat artışlarını, fiyat farkı olarak verilerek mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.

ATSO

5-6-7-14-20. MESLEK KOMİTE ÜYELERİ

Haber Görseli