• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 6.7328
    • Euro Alış : 7.3201
    • Dolar Satış : 6.7597
    • Euro Satış : 7.3495ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Hk.

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 07.03.2013 tarihli ve 513/5531 sayılı yazıda

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra, dünya genelinde bilinirliği ve kullanımı en yaygın olan ikinci standart olup, Türkiye’de de birçok sektörden kuruluş, bu standardın gereklerini yerine getirmektedir. Sürekli iyileştirme mekanizmasıyla tasarlanan standartlar, değişen şartları ve ihtiyaçları karşılamak üzere, periyodik olarak gözden geçirilmekte ve revize edilmektedirler. 

Bu çerçevede, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), en son 2004 yılında yayınlamış olduğu ISO 14001 standardının ve bu standardın uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler içeren ISO 14004 standardının revizyon çalışmaları kapsamında, http://www.iso.org/14001survey2013 web adresinde 150 14001 Sürekli İyileştirme Anketi 2013’ü uygulamaya başlamıştır. 
Türk özel sektörü olarak standardın iyileştirilmesi konusundaki görüşlerimiz önem arz etmekte olup, yukarıdaki Web adresinden ulaşabileceğiniz ankete katılım sağlanmasını rica ederiz.

 

Duyuru Görseli