• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 4.8323
    • Euro Alış : 5.6559
    • Dolar Satış : 4.8516
    • Euro Satış : 5.6786

1-      Üyeler, medya kuruluşları temsilcileri ve halkla diyalog halinde olarak Oda faaliyetleri hakkında günün koşullarına göre onlara bilgi sunmak.

2-      Odamızca kurumlara yapılan ziyaretlere ve tüm organizasyonlara iştirak etmek ve belgelemek.

3-      Eğitim Seminerleri Organizasyonu.

4-      Fuarların Takibi ve Organizasyonu.

5-      Oda Toplantı ve Etkinliklerinin Organizasyonu.

6-      Oda ile ilgili imaj çalışmalarını yapmak.

7-      Dışardan gelen konukları karşılamak ve ağırlamak.

8-      Gelen misafirlere verilmek üzere hediye paketi hazırlamak ve stok takibi yapmak.

9-      Birimler ile sürekli iletişim halinde olmak ve birimler arası bilgi akışını sağlamak.

10-   Oda duyuru kanallarının etkinliğini arttırmak.

11-   Temizlik ve Servis Görevlileri ile Güvenlik Görevlilerinin yaptığı işlerin kontrolünü ve takibini yapmak.

12-   Oda ile ilgili basında çıkan haberleri günlük olarak takip etmek ve arşivleyerek muhafaza etmek.

13-   ATSO Aylık Bültenini hazırlamak ve üyelere göndermek.

14-   Odanın yayınlarını muntazam bir şekilde muhafaza etmek, abone olunan dergi ve benzeri yayınları muhafaza etmek. 

15-   Odamızca kurumlara yapılan ziyaretlere ve tüm organizasyonlara iştirak etmek ve belgelemek.

16-   Oda Web Sayfası.

17-   Kurumlar arası yazışmalar yapmak.

18-   Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.

19-   Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 

 Görevli Personeller


Adı-Soyadı  Ünvanı  Mail Adresi  Dahili
Mehmet GÜNDOĞDU  Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru  mgundogdu@antakyatso.org.tr  152
İbrahim ALTINTAŞ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru  ialtıntas@antakyatso.org.tr 127